Previous slide
Next slide

Foreningen

Familielandbruget arbejder for at værne om mulighederne for at drive landbrug ved at sikre rimelige produktionsvilkår. I Familielandbruget arbejder vi for en solidarisk og fair behandling af alle. Konkret arbejder vi for:

  • Rimelige produktionsvilkår og afskaffelse af overimplementeringen af EU-regler. Her kæmper vi sammen med Landbrug og Fødevarer.
  • Differentieret EU-støtte – et højere EU-tilskud til alle for de første 60 ha, og hjælp til nyetablerede.
  • En ens afregning hos andelsselskaberne.
  • At administrationsbidraget til realkreditlån skal afspejle den reelle risiko.

I Familielandbruget er alle medlemmer væsentlige. Vi respekterer hinanden og kan rumme hinandens forskelligheder. Konkret arbejder vi for:

  • Familielandbruget arbejder for at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt.
  • At gøre det muligt for den enkelte at forfølge egne mål og visioner.
  • En ens afregning hos andelsselskaberne.
  • At bevare muligheden for nicheproduktioner, heltid, deltids- og fritidslandbrug – især via selvejet.