Previous slide
Next slide

Rådgivningscenter Nord 

er dit sikre valg til:

Skatteregnskab

Årsrapport

Bogføring

Nyheder fra Rådgivningscenter Nord

Læs bla. om: ændrede åbningstider ledige jobstillinger

Regnskab

Rådgivningscenter Nord er et selvstændigt kontor med egen regnskabsrådgivning.

Selvom vi er et mindre kontor, har vi det samme netværk som andre landbrugscentre. Vores mangeårige erfaring og vore dygtige medarbejderes ressourcer gør, at vi kan tilbyde den rådgivning, som den moderne landmand i dag har brug for. Vi lægger stor vægt på, at rådgivningen opleves som værende helhedsorienteret med sparring som et vigtigt element.

Rådgivning til rimelige priser.
Vi kombinerer vores kompetencer indenfor rådgivning med en indsigt i de særlige forhold, der gælder for landbruget.

Vores mission er klar og enkel:
Vi vil give professionel, uvildig rådgivning til rimelige priser og sætter stor pris på den tætte kontakt til kunderne. De 14 erfarne medarbejdere dækker et bredt felt af kompetencer indenfor en lang række rådgivningsydelser.

Vi yder ikke kun regnskabsassistance til landmænd, men også til andre erhverv.

Planteavl – læs mere her.

Leverandørservice

Overlad administrationen til leverandøren!

LeverandørService er et automatisk betalingssystem, der sikrer, at leverandøren efter aftale med dig kan trække sit tilgodehavende direkte fra kontoen i dit pengeinstitut.

Giver dig fuldstændig overblik og kontrol …

Rådgivning

Regnskabsassistance: Skatteregnskab – Årsrapport – Budget – Budgetopfølgning

Bogføringsassistance: På kontoret eller hjemme hos kunden.

Rådgivning i øvrigt: Socialøkonomi – Dødsbobehandling – Ejendomshandel – Investering – Finansiering – Generationsskfte – Planteavl.

Indkøbsforening

Hjørring Indkøbsforening er tilknyttet Danske Indkøbsforeninger og er én af 16 lokale indkøbsforeninger.

Vi yder lån på indtil kr. 800.000 pr. medlem til indkøb af alle maskiner, som ikke er mur- og nagelfaste.

Renten andrager p.t. 4,5%

Medlemsskab

Som aktivt medlem hos Vendsyssel Familielandbrug får du en masse fordele. 

 • Landbrugsavisen
 • Mulighed for billig gruppelivsforsikring
 • Mulighed for Landbrug og Fødevarers Gruppepension/Landmandspension
 • Mulighed for sundhedsforsikring

Foreningen

Familielandbruget arbejder for at værne om mulighederne for at drive landbrug ved at sikre rimelige produktionsvilkår. I Familielandbruget arbejder vi for en solidarisk og fair behandling af alle. Konkret arbejder vi for:

 • Rimelige produktionsvilkår og afskaffelse af overimplementeringen af EU-regler. Her kæmper vi sammen med Landbrug og Fødevarer.
 • Differentieret EU-støtte – et højere EU-tilskud til alle for de første 60 ha, og hjælp til nyetablerede.
 • En ens afregning hos andelsselskaberne.
 • At administrationsbidraget til realkreditlån skal afspejle den reelle risiko.

I Familielandbruget er alle medlemmer væsentlige. Vi respekterer hinanden og kan rumme hinandens forskelligheder. Konkret arbejder vi for:

 • Familielandbruget arbejder for at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt.
 • At gøre det muligt for den enkelte at forfølge egne mål og visioner.
 • En ens afregning hos andelsselskaberne.
 • At bevare muligheden for nicheproduktioner, heltid, deltids- og fritidslandbrug – især via selvejet.