Previous slide
Next slide

Medlemsfordele og priser:

Medlemsfordele

Som aktivt medlem hos Vendsyssel Familielandbrug får du en masse fordele. Læs mere her

  • Landbrugsavisen med faglige og politiske artikler og indlæg tilsendt en gang om ugen i 51 uger
  • Mulighed for billig gruppelivsforsikring – læs mere her
  • Mulighed for Landbrug og Fødevarers Gruppepension/Landmandspension
  • Mulighed for Sundhedsforsikring via Dansk Sundhedssikring – læs mere her
  • Rabatter/fordele hos forskellige leverandører. Se samlet liste her 
  • Login til landmand.dk, som tilbyder dig fuld adgang til landbrugsinfo, verjudsigt, nyheder samt mulighed for at skræddersy informationen, så den passer til dit behov
  • Medlemsskabet gælder for både ejer og ægtefælle/samlever

Pris 2023

Kontingentet fastsættes med udgangspunkt i grundkontingent til Landbrug og Fødevarer på 1.200 kr., dertil kommer et produktionsafhængigt beløb beregnet ved 16,5 kr. pr. hektar og 13,2 kr. pr. 100 kg produceret N i husdyrproduktionen samt et beløb til vores lokale forening.

Hvis du ønsker at blive medlem, så skriv mail til info@hjff.dk eller ring til 98 92 28 00.

Gruppelivsforsikring

Som aktivt medlem hos Vendsyssel Familielandbrug kan du og din ægtefælle/samlever tegne en billig gruppelivsforsikring.

 Nogle af fordelene ved forsikringen:

  • Det er medlemmernes egen ordning, overskud kommer dig tilgode i form af lave præmier.
  • Ordningen er meget stor og omfatter over 10.000 familier. Det giver billig administration og god økonomi
  • Vi stiller lempelige krav til dine helbredsoplysninger

Ring efter pjece og tilmeldingsblanket hos os eller læs mere her om dækning med samlever/ægtefælle eller uden.