Previous slide
Next slide

Leverandørservice:

Overlad administrationen til leverandøren!

LeverandørService er et automatisk betalingssystem, der sikrer, at leverandøren efter aftale med dig kan trække sit tilgodehavende direkte fra kontoen i dit pengeinstitut.

Fuldstændig overblik og kontrol

Advisering fra leverandør modtages senest 3 dage før betaling og der er mulighed for afvisning indtil 2 ekspeditionsdage efter betalingsdagen.

Rentefordele

Automatisk betaling sidste rettidige betalingsdag.

Spar tid og penge

Leverandørservice giver lettere administration og er gratis at anvende for dig som debitor.

Tilmelding:

Kontakt Anne-Mette H. Nielsen på tlf.: 96 23 20 48 eller e-mail: amn@hjff.dk for tilmelding