Medlemsfordele og priser

Medlemsfordele

Som aktivt medlem hos Vendsyssel Familielandbrug får du disse fordele:

 

 

Pris 2021

Kontingentet fastsættes med udgangspunkt i grundkontingent til Landbrug og Fødevarer på 1.050 kr., dertil kommer et produktionsafhængigt beløb beregnet ved 14 kr. pr. hektar og 11 kr. pr. 100 kg produceret N i husdyrproduktionen samt et beløb til vores lokale forening.

 


 

 

 

 

Hvis du ønsker at blive medlem, så skriv mail til info@hjff.dk eller ring til 98 92 28 00.

 

 

 

 

Gruppelivsforsikring

 

 

Som aktivt medlem hos Vendsyssel Familielandbrug kan du og din ægtefælle/samlever tegne en billig gruppelivsforsikring.

 

 

Nogle af fordelene ved forsikringen:

 

 

 

 

Ring efter pjece og tilmeldingsblanket hos os eller læs mere her om dækning med samlever/ægtefælle eller uden.

 

 

Rådgivningscenter Nord

Aalborgvej 92, 9800 Hjørring

Tlf.: 98 92 28 00

Fax: 98 90 25 77

info@hjff.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 - 14:00