Leverandørservice

Overlad administrationen til leverandøren!

LeverandørService er et automatisk betalingssystem, der sikrer, at leverandøren efter aftale med dig kan trække sit tilgodehavende direkte fra kontoen i dit pengeinstitut.


Fuldstændig overblik og kontrol

Advisering fra leverandør modtages senest 3 dage før betaling og der er mulighed for afvisning indtil 2 ekspeditionsdage efter betalingsdagen.


Rentefordele

Automatisk betaling sidste rettidige betalingsdag.


Spar tid og penge

Leverandørservice giver lettere administration og er gratis at anvende for dig som debitor.


Tilmelding:

Kontakt Anne-Mette H. Nielsen på tlf.: 96 23 20 48 eller e-mail: amn@hjff.dk for tilmelding


Rådgivningscenter Nord

Aalborgvej 92, 9800 Hjørring

Tlf.: 98 92 28 00

Fax: 98 90 25 77

info@hjff.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00

Fredag: 08:00 - 14:00